20 kwietnia 2017

Ogłoszenia i informacje

UWAGA!

Wszelkie sprawy związane z uzyskaniem prawa do najmu lokalu mieszkalnego w zasobach Ostrowskiego TBS Sp. z o.o. należy załatwiać osobiście w siedzibie Spółki.
Wszystkie wpłaty dokonywane są po zawarciu umowy na warunkach wskazanych w umowie.