20 lutego 2014

O firmie

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– nazwa skrócona Ostrowskie TBS Sp. z o.o. – jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Decyzja o utworzeniu spółki została podjęta przez Radę Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 31 stycznia 2003 roku podjętą uchwałą nr V/55/2003. Pierwsze Zgromadzenie Wspólników odbyło się 7 sierpnia 2003 roku gdzie uchwalono Akt Założycielski wraz z Regulaminem Spółki, który następnie zatwierdził Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Następnie 24 listopada 2003 roku Ostrowskie TBS zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęło formalnie swoją działalność.


Informacje o spółce


Spółka:
Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:
Ostrowskie TBS Sp. z o. o.

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:
ul. Marii Konopnickiej 58,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Regon:
251598247

NIP:
622 250 07 98

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
nr KRS 0000180610

Kapitał zakładowy:
8.360.000,00 złotych /opłacony w całości/

Ilość udziałów:
8.360 sztuk

Wartość nominalna:
1.000,00 złotych

Udziałowcy:
8.360 udziałów Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (100%)

Konto Bankowe:
BOŚ S.A. o/Ostrów Wielkopolski,
nr konta: 17 1540 1173 2001 4000 7094 0001 (podstawowe)
nr konta: 60 1540 1173 2001 4000 7094 0003 (czynszowe)


Przedmiot działalności Spółki:


1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41, 20, Z)
2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43, 11 ,Z)
3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68, 10, Z)
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z)


Dokumenty Spółki


>>Umowa spółki

>>Regulamin Rady Nadzorczej

>>Regulamin określający kryteria i tryb wynajmowania mieszkań