20 lutego 2014

O firmie

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

– nazwa skrócona Ostrowskie TBS Sp. z o.o. – jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Decyzja o utworzeniu spółki została podjęta przez Radę Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 31 stycznia 2003 roku podjętą uchwałą nr V/55/2003. Pierwsze Zgromadzenie Wspólników odbyło się 7 sierpnia 2003 roku gdzie uchwalono Akt Założycielski wraz z Regulaminem Spółki, który następnie zatwierdził Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Następnie 24 listopada 2003 roku Ostrowskie TBS zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i rozpoczęło formalnie swoją działalność.


Informacje podstawowe o Spółce


Spółka:

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:

Ostrowskie TBS Sp. z o. o.

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres:

ul. Marii Konopnickiej 58,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Regon:

251598247

NIP:

622 250 07 98

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS:

0000180610

Kapitał zakładowy:

8.645.000,00  złotych
/opłacony w całości/

Ilość udziałów:

8.645 sztuk

Wartość nominalna:

1.000,00 złotych

Udziałowcy:

8.645 udziałów Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski (100%)

Konto Bankowe:

BOŚ S.A. o/Ostrów Wielkopolski,
nr konta: 17 1540 1173 2001 4000 7094 0001 (podstawowe)
nr konta: 60 1540 1173 2001 4000 7094 0003 (czynszowe)

BGK o/Poznań
nr konta: 84 1130 1088 0001 3013 6820 0001 (czynszowe)

Telefon:

62 735 85 56

Fax:

62 735 85 57

Adres www:

www. tbs-ostrow.pl

e-mail:

biuro@tbs-ostrow.pl


Przedmiot działalności Spółki:


1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41, 20, Z)
2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43, 11 ,Z)
3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68, 10, Z)
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68, 20, Z)


Dokumenty Spółki


>>Umowa spółki

>>Regulamin Rady Nadzorczej

>>Regulamin określający kryteria i tryb wynajmowania mieszkań