28 czerwca 2021

Nowy budynek w rejonie ul. Olsztyńskiej i Kujawskiej

GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
jako finansujący, w oparciu o Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz
OSTROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
jako inwestor realizujący i wynajmujący, wznawiają realizację

PROGRAMU CZYNSZOWEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO

W ramach w/w programu oferujemy preferencyjny najem 28 lokali mieszkalnych, które będą znajdowały się w budynku położonym w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Olsztyńskie / Kujawskiej. Pierwszeństwo w kwalifikacji najemców będą miały młode małżeństwa z jednym lub więcej dziećmi oraz osoby w wieku 60 plus. Najemcy muszą też spełniać warunek nie korzystania dotychczas z preferencyjnych form najmu lokali mieszkalnych, tj. nie są obecnie najemcami mieszkań w systemie TBS i nie korzystały z programów miejskich Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski „Rodzina na Swoim” oraz „Mieszkania dla Młodych”. Lokale mieszkalne oferowane w niniejszym programie Ostrowskiego TBS są lokalami czynszowymi i według obecnie obowiązujących przepisów nie podlegają przewłaszczeniu.

Podstawowym celem Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest budowa lokali mieszkalnych czynszowych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
Mieszkania budowane w ramach Ostrowskiego TBS-u charakteryzują się umiarkowaną ceną. Ich standard przewyższa standard mieszkań sprzedawanych na wolnym rynku. Wysokie normy techniczne, jakie są przewidziane dla tego rodzaju mieszkań powodują, że są one bardzo oszczędne – zwłaszcza w zużyciu energii cieplnej, dzięki zastosowaniu w budynku instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Atrakcyjność oferty polega też na tym, iż skierowana jest ona dla rodzin o średnich dochodach, szczególnie takich, które nie gwarantują osiągnięcia zdolności kredytowej wymaganej przez banki dla kredytów hipotecznych.

Wnioski o najem mieszkań – do pobrania: Wniosek

Wypełnione wnioski należy składać w biurze Ostrowskiego TBS do dnia 20 lipca 2021 roku.

Wnioski o najem mieszkań będą rozpatrywane przez komisję kwalifikacyjną po 20 lipca 2021 roku.

Osoby zakwalifikowane do najmu zostaną powiadomione droga telefoniczną.

Więcej informacji: Program wznowienia budownictwa czynszowego