23 lutego 2014

Informacja | Wynajem mieszkań w systemie „TBS”

I N F O R M A C J A
Podstawowym celem Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest budowa mieszkań i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Mieszkania wybudowane przez TBS przy udziale kredytów preferencyjnych charakteryzują się umiarkowanym czynszem. Ich standard przewyższa standard mieszkań sprzedawanych na wolnym rynku. Wysokie normy techniczne, jakie są przewidziane dla tego rodzaju mieszkań powodują, że są one oszczędne – zwłaszcza w zużyciu energii cieplnej. Atrakcyjność oferty polega też na tym, iż skierowana jest ona dla rodzin o średnich dochodach, pozwalających na regularne opłacanie czynszu.

Warunki uzyskania mieszkania w TBS – ie :
Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, jeżeli :
1. osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
2. osoba posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego przysługuje tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega;
3. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie wielkopolskim, więcej niż o:
• 5 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
• 55% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
• dalsze 35% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
4. dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy przed zawarciem umowy najmu nie jest niższy, niż:
• 180 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
• 130 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie dwuosobowym,
• 80 % najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie 3 osobowym i większym.
(wysokość najniższej emerytury wynosi obecnie – od 1 marca 2021 r., 1 250,88 zł brutto).
5. Spełnia dodatkowe kryteria zawarte w regulaminie TBS-u.
Wysokość kaucji, czynszu i inne obowiązki najemcy :
Najemca zobowiązany jest do wpłaty kwoty partycypacji w terminie wskazanym przez Ostrowskie TBS.

Wysokość kwoty partycypacji obliczona jest na poziomie 30% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego. Aktualny wskaźnik odtworzeniowy (cena) powierzchni użytkowej mieszkania w Ostrowie Wielkopolskim wynosi 4.322 zł/m2.
Obowiązkowa kaucja zabezpieczająca (12-krotność miesięcznego czynszu).
Partycypacja i kaucja są zwrotne przy opuszczaniu mieszkania i waloryzowana zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

1. Czynsz najmu kształtuje się na poziomie 11,13 zł i 11,48 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania miesięcznie.
2. Najemca mieszkania w Ostrowskim TBS-ie jest, także zobowiązany :
− przedstawić na żądanie Ostrowskiego TBS zaświadczenie właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez nich oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania,
− informować niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wyposażenie mieszkań:
Standard mieszkań umożliwia natychmiastowe ich zasiedlenie po odbiorze technicznym budynku. Jego zakres obejmuje:
– tynki gipsowe – malowane farbami akrylowymi w kolorze białym,
– wykładziny podłogowe (pokoje) – panele podłogowe
– wykładziny podłogowe (kuchnia, łazienka, wc, przedpokój) – płytki ceramiczne
– ściany w łazience, wc, kuchni – płytki ceramiczne
– co., zimna i ciepła woda – opomiarowanie indywidualne,
– okna PCV,
w wyposażeniu technicznym znajduje się:
– w łazience – wanna (opcjonalnie kabina prysznicowa), umywalka, wc;
– w kuchni – zlewozmywak, kuchenka elektryczna lub gazowa w zależności od lokalizacji mieszkania.

Informacja oparty jest na podstawie nw. ustaw:
1) Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019r. poz. 2195 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020r. poz. 611);
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze zm.)