Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiotem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

OGŁOSZENIA I INFORMACJE

ZESPÓŁ Ostrowskiego TBS Sp. z o.o.

PAWEŁ WOŹNIAK

Prezes Zarządu

Anna Suś

Pracownik administracyjny

Tomasz Suski

Specjalista ds. technicznych

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ